Продължават да не издават касови бележки
Продължават да не издават касови бележки / netinfo

552 акта за нарушения на данъчното и осигурителното законодателство са съставени за 10-те месеца на годината от инспекторите от сектор «Проверки» на ТД на НАП Монтана. Те са резултат от 1443 оперативни проверки и 50 инвентаризации.

248 от актовете са за неиздаване на касови бележки, 95 - за нарушения на осигурителното законодателство, като от тях 36 на Кодекса за социалното осигуряване /КСО/, 30 на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ и 29 на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя /ЗГВРСН/.

56 хил. лв. е размерът по влезлите в сила към 31 октомври наказателни постановления, 46 хил. лв. е стойността на издадените, а почти 20 хил. лв. е сумата на платените наказателни постановления влезли в сила.