/ ThinkStock/Getty Images
Различни курсове за придобиване на специалност стартира през следващия месец „Бюрото по труда“ във Враца. Безработните ще могат да избират между професиите продавач консултант, сътрудник бизнес услуги, помощник в строителството, готвач, фризьор и оператор на компютър.  

Монбат ще изгради завод за над 40 милиона лева във Враца

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по "Умения за работа в екип“ или „Обществени и гражданиске компетентности” в зависимост от проекта, по който са включени в обучение. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Враца.

Нови бизнес идеи ще бъдат развити в област Враца

Курсовете ще се проведат в периода април - юни 2019 г., кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, за които ще има и допълнителни изисквания. ОТ Бюрото уточняват, че могат да кандидатстват и хора, които не са регистрирани като безработни и не учат, но първо трябва да подадат заявление за регистриране.