Министерски съвет сграда
Министерски съвет сграда / БГНЕС
Допълнителни трансфери по бюджетите си в общ размер на 10 229 565 лв. получават общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Оряхово, Роман и Хайредин. С постановление на Министерски съвет са одобрени средства за значими инфраструктурни обекти в област Враца.

Основен ремонт на сградата на кметството и сградата на културно-просветен дом в с. Нивянин ще бъдат реализирани с предоставените  460 729 лв. на община Борован.
На община Бяла Слатина са одобрени 1 500 000 лв.  за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура в града и населените места.
Община Враца получава трансфер от 2 200 000 лв., от които  1 000 000 лв. за ремонт на пътната инфраструктура и 1 200 000 лв. за ремонт на волейболната зала в Спортен комплекс „Христо Ботев“.

По бюджета на община Козлодуй се предоставят  3 619 525 лв. за основен ремонт на централния площад в града на стойност 2 600 000 лв. и 1 019 525 лв. за възстановяване сградата на Народно читалище “Яким Деспотов“ в с. Гложене.

За община Оряхово се предоставят 1 500 000 лв., от които 1 250 000 лв. за ремонт на пътната инфраструктура и 250 000 лв. за ремонт на архитектурния паметник „Екемджиевата къща“.

Допълнителни средства в размер на 599 311 лв. получава и община Роман за изграждане на  спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ „Васил Левски“ - Роман.

Отпуснатите средства в размер на 350 000 лв. по бюджета на община Хайредин са за ремонт на улици на територията на общината.

Допълнителните разходи за общините се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.