/ Дарик Враца
Това стана ясно, след отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос на народния представител от „Обединени патриоти“ и областен председател на ВМРО-Враца Красимир Богданов, относно състоянието на престъпността и нуждата от окомплектоване състава на Районно управление-Роман.

В отговора си, министър Маринов посочва предприетите от ОД на МВР-Враца мерки за предотвратяване на престъпления. Ежемесечно се прави анализ на регистрираната и разкритата престъпност в община Роман, като са установени районите с концентрация на престъпни деяния и закононарушение - Роман, селата Камено поле, Кунино и Синьо бърдо.

При усложнена ситуация, освен наличните сили на РУП-Роман се изпращат и допълнителни екипи от дирекция „Жандармерия“. Периодично се извършват специализирани полицейски операции, а в тъмната част на денонощието мобилни екипи осигуряват присъствие е малките населени места.

Районите с концентрация на ромско население са подложени на особено наблюдение, като след предприетите мерки ситуацията се е подобрила значително.

С оглед осигуряване капацитета на Районно управление-Роман и с цел подобряване ефективността по разкриване и повишаване на превантивната дейност са предприети действия по трансформиране на щатни бройки по линия на Териториална полиция и Патрулно-постова дейност.

Предстои обявяването на конкурс за назначаване на 2 младши изпълнителски длъжности, с което щатното разписание от 31 служители в Районно управление-Роман ще бъде изцяло изпълнено, увери министър Маринов.
ВМРО - Враца