/ Дарик Враца
Ангажимент за продължаване на политики подписаха зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, областен управител на Враца Малина Николова и изп.директор на ТПП Враца Илияна Филипова като заключителен документ по проекта „Learning by doing“.

Откриха нов кабинет по техническо чертане в гимназия във Враца


Чрез него във Врачанско бяха създадени паралелки за дуално образование за учебната 2018/2019 година. Подписалите документа се ангажират да продължават политиките за развитие на дуалното образование в три направления - създаване на условия за ефективно кариерно ориентиране на учениците и младите хора, гарантиране на качество на професионалното образование и ориентиране и не на последно място споделената отговорност за професионалното образование и обучение.

Отличиха най-добрите в областта на образованието и културата

По време на срещата бе представено свършеното до момента по отношение на стартирането на дуалното образование и обучение, както и очакваните нови паралелки от следващата учебна година.