/ ThinkStock/Getty Images
Окръжен съд-Монтана осъди болницата „Христо Ботев“-Враца и лекар да заплатят на пациентката 25 320 лева обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди заради извършени й в болницата четири медицински интервенции, свързани със смяна на тазобедрена става. 

Условна присъда за лекар, причинил смъртта на пациентка

72-годишната жена от Враца е предявила искове за непозволено увреждане по Закона за задълженията и договорите срещу доктора и болница „Христо Ботев“.

Ищцата твърди, че при оперативна интервенция, проведена й на 19 февруари 2016 г - тотална смяна на тазобедрена лява става, при което й е поставена протеза, същата не е извършена качествено и според медицинските стандарти, поради което на 23 март 2016 г. паднала, получила дислокация и отново й е била извършена операция за наместване на ставата.

Прокуратурата протестира оправдателна присъда на лекар за починала пациентка

Въпреки това още два пъти - на 23 април 2016 г. и 30 май 2016 г. поставената става се измествала и се наложило да й бъдат направени нови интервенции от същия лекар и екипа му, които също се оказали неуспешни.

Тъй като болките и страданията продължили, жената се насочила за консултация в УМБАЛ-Плевен, където на 3 юни 2016 година лекарите извършили ревизия на ставата и поставили нова протеза, за която заплатила 5320 лева.

След обсъждане на събраните писмени и гласни доказателства съдът прие, че безспорно вредата по делото по отношение на ищцата е установена, тъй като оперативната смяна на ставата не е протекла на един етап, както обикновено се случва, а са последвали три луксации с допълнително наместване и още една оперативна интервенция в друг медицински център, при които ишцата е търпяла болки, страдания и неудобства.

Ананиев разпореди проверка в болницата в Плевен заради смъртта на малко дете

Вина за това според съда следва да се вмени на оператора, който не е положил необходимите грижи и внимание протезирането да се извърши успешно на един етап и не е предписал необходимата рехабилитация след първата луксация. 

Окръжен съд-Монтана осъди МБАЛ "Христо Ботев"-Враца като работодател и д-р Г. И. да заплатят солидарно на М. И. Г. 20 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както и сумата от 5320 лева - претърпени имуществени вреди, в резултат на извършените четири медицински интервенции ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19 февруари 2о16 г. до окончателното й изплащане, както и 1237, 32 лева - направените по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.

Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението му на страните.