Заседание ОбС Видин
Заседание ОбС Видин / Община Видин
Приемане на дарение в полза на Община Видин бе едното от двете предложения, включени като допълнителни точки в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет. Кметът на Видин Огнян Ценков коментира пред медиите, че то е във връзка с пристигнало писмо от Организацията на евреите в България „Шалом“, в което е заявено намерение за дарение на Синагогата на Община Видин. В него са посочени няколко условия: да се ползва като културен център, да бъде обособена част за молитвен храм и в срок до 5 години общината да започне възстановяването на сградата.

Ценков отбеляза, че полученото писмо е вследствие на проведена среща в София между него и ръководството на „Шалом“, на която е ясно декларирана готовността на организацията Синагогата да бъде дарена на общината. По време на разговорите е изразено убеждението от страна на „Шалом“, че Община Видин ще изпълни поетите задължения. „Обясних на общинските съветници деликатността и чувствителността на този въпрос. Затова и беше необходимо ние да реагираме категорично и по най-бързия начин, като Общинският съвет приеме отправеното предложение от Организацията на евреите в България „Шалом“ за дарението на Синагогата. Не мога да приема твърдение, че в случая може да има някакви зависимости. Основното задължение на общината е да възстанови тази емблематична за всички видинчани сграда. Подобен акт се осъществява за първи път в историята на еврейската организация. Това е един голям успех, който постигнахме за всички наши съграждани“ – заяви видинският кмет.
 
В отговор на въпрос от журналисти във връзка с това, че някои общински съветници са изказали съмнение и са гласували „въздържал се“ по тази точка, кметът обясни: „Такова съмнение беше изказано от г-жа Росица Кирова. Беше заявено, че няма да бъде подкрепено предложението, като мотивите бяха, че трябва то да бъде разгледано в комисиите и по този начин да бъде преценено дали общината се поставя един вид в неизгодно положение“. Ценков допълни, че едно евентуално отлагане на въпроса с приемане на дарението обаче, с цел да се печелят някакви лични дивиденти за определена група в Общинския съвет, най-малко не е удачно. „По този начин какъв сигнал щяхме да дадем като обществено мнение, защото Общинският съвет представлява всички граждани?! Още повече че желанието за възстановяване на Синагогата е желание на всички наши съграждани и то нееднократно е показвано.

Единственият път за възстановяване на Синагогата е чрез дарение и придобиване на собственост от Община Видин и по този начин ние можем да изготвим проект за безвъзмездна финансова помощ“ – каза Ценков. Той изрази удовлетворението си, че това е едно от знаковите неща, случили се по време на управлението на неговия екип и плод на дългогодишните мечти на видинчани, наред с разкриването на филиал на Русенския университет и предоставяне на общината правото за стопанисване на средновековния замък „Баба Вида“.
  
Второто  допълнително предложение е свързано с писмо от директора на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, относно Меморандум за сътрудничество. „Решението на Общинския съвет, което беше взето днес, за подписване на това споразумение, ще представи Община Видин в една по-добра светлина във връзка с предстоящото инвестиционно намерение за откриване на предприятие на територията на Свободна безмитна зона, която вече е със статут на индустриална зона. За тази цел ще бъдат разкрити 250 работни места. „Този жест трябваше да покаже, че Община Видин има желание да  сътрудничи на всички потенциални инвеститори и ще си взаимодейства с всички институции в полза на целите, които сме си поставили, а една от тях е икономическо развитие  на нашия регион и разкриване на работни места“ – заяви Огнян Ценков.
  
Кметът на Видин обобщи, че всички точки от дневния ред на заседанието са приети и за пореден път Общинският съвет показва конструктивна работа и въпреки дебатите, които са неминуеми, взема правилните решения.
 
община Видин