Областният управител на Враца върна две решения за ново разглеждане
Областният управител на Враца върна две решения за ново разглеждане / netinfo

Две решения на Общински съвет – Бяла Слатина върна за преразглеждане Областният управител д-р Антонио Георгиев. Решенията засягат избора на управител на МБАЛ – Бяла Слатина.

Избраната за провеждането на конкурса комисия определя на първо място двама кандидати, които са с абсолютно еднакви оценки и никъде не се посочва, кой от кандидатите е одобрен за управител на Болницата.

В случая не е ясно, с кой от тях ще бъде сключен договор.

„С оглед на гореизложеното, считам че решенията подлежат на ново разглеждане” се казва в заповедта на областния управител.