/ Община Видин
Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с представители на Инициативен комитет от град Дунавци по тяхна молба. Поводът е проблем с възстановяване дейността на животновъдна ферма в близост до населеното място и намерението на новите собственици тя отново да заработи като свинеферма.

На срещата присъстваха също зам.-кметът инж. Цветан Асенов, главният архитект на Общината Ангел Недялков, експерти от Регионалната здравна инспекция, Областна дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие”.

Ценков припомни, че преди 10 години гражданите на Дунавци протестират срещу съществуващия тогава свинекомплекс, който замърсява въздуха и почвата с вредни емисии. Хората са притеснени от факта, че ако и сега фермата бъде пусната в експлоатация, ще се появят отново същите проблеми.

Междувременно тази година жителите на Дунавци и на съседните села организират подписка. Внесено е и прието предложение от Общински съвет-Видин за изготвяне на законодателна уредба за определяне на нови защитени зони, които да регламентират отстоянието на подобни животновъдни обекти от границите на съответните населени места. Кметът на Общината е издал заповед на собствениците да възстановят оградата, която е била разрушена.

Инициативният комитет е подал жалби, с които е уведомил всички отговорни институции на регионално и национално ниво, сезирани са министъра на здравеопазването, народните представители от видинския избирателен район и националния омбудсман Мая Манолова.

Комисия от експерти, в която участва и кметът на Община Видин, е направила проверка и е констатирала, че обектът фигурира като животновъдна ферма според информация на Областна дирекция „Земеделие”. Комисията установява също, че има разрешение за строеж на отоплителни, вентилационни и климатизационни дейности от юли 2015 г. Издадено е предписание във връзка с чл. 195 от Закона за устройство на територията относно обезопасяването на обекта.

Огнян Ценков изрази своята загриженост за здравето на жителите на Дунавци, което би могло да бъде застрашено от замърсения въздух, ако свинефермата заработи. Главният архитект Ангел Недялков подчерта, че тя трябва да отговаря на всички законови изисквания и критерии за опазване на околната среда.

„Тази среща я организираме във връзка с необходимите документи и дейности, които трябва да се осъществят от институциите - Община Видин, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана, Областна дирекция „Земеделие” и други, отговорни за цялостната процедура по разкриване дейността на животновъдния обект”, каза кметът. Очаква се официален отговор от Областна дирекция „Земеделие” какво е отстоянието от фермата до жилищните сгради.

Регионалната здравна  инспекция ще  осъществи контрол върху вредните емисии във въздуха. Хората от Дунавци очакват да бъдат направени законодателни промени, с които в бъдеще да не се допуска функционирането на подобни животновъдни ферми в такава близост до населени места.