Направиха програма за професионалното образование във Врачанско
Направиха програма за професионалното образование във Врачанско / Областна администрация - Враца

Регионална програма за развитие на професионалното образование и обучение във врачанска област за периода 2017-2020 г. бе приета днес. Това стана на заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието бе председателствано от областния управител Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова представи програмата и ключовите мерки в политиките за активизиране на взаимодействието между училището и реалния бизнес с цел подобряване на професионалната подготовка на учениците. „Такава обвързаност на задачите определя като основен приоритет пред професионалното образование непрекъснато постигане на качество, съобразено с динамичните социално-икономически процеси", заяви Галина Евденова.

В програмата са набелязани конкретни мерки и дейности на регионално, общинско и училищно ниво за развитие на професионалното образование. Сред тях са оптимизиране на училищната мрежа от професионални училища, повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение, намаляване на отпадналите и преждевременно напусналите училище, привличане на ученици за обучение по професии с придобиване на І и ІІ степен на професионална квалификация и на ученици с високи училищни постижения за обучение по високотехнологични професии. Предвидено е също изграждане на система за актуализиране на квалификациите на учителите по професионална подготовка, осигуряване на кариерно ориентиране на учащите, изграждане на система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, и разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в професионалното образование и обучение.

Галина Евденова заяви, че Регионалната програма за развитие на професионалното образование и обучение е създадена на база на задълбочен анализ и редица срещи с представителите на бизнеса и училищата.

Областният управител Малина Николова допълни, че Област Враца е единствената в страната, която разработи и прие своя Регионална програма за развитие на професионалното образование и обучение. Тя окачестви общите и целенасочени действия и отговорности на институциите като изключително необходими. „Трябва да се участва на всички нива в този сложен, модерен и важен за живота на обществото процес, за да се постигнат очакваните резултати и да се върне фокуса върху професионалното образование", заяви в края на заседанието Малина Николова.