Монтана радва гости и жители с нов парк и обновен площад
Монтана радва гости и жители с нов парк и обновен площад / www.ptoc.bg

Община Монтана приключи окончателно поредния си успешен проект " Проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана" BG161PO001/1.4-09/2012/010. Проектът допринесе за модернизиране на уличната мрежа, осъвременяване на парковете, зелените площи и площадите. В рамките на проекта бяха обновени площад "Алеко Константинов" и „Слънчева градина". Построен бе парк "Свети Дух", извършена бе реконструкция и на булевард. "Парта".

"В този период бяха изградени велоалеи и тротоари, монтирано бе енергоспестяващо осветление".

Площад "Алеко Константинов" е в най-оживената част на града. Мащабно бе неговото реновиране. Сега той е с нова настилка, тротоари, зелени площи, кътове за отдих, осветление. Обновлението му струва малко над 176 164 лв. В модернизацията на „Слънчева градина" бяха инвестирани 385 810 лв. За по-малко от година върху старото гробище на Монтана бе издигнат изцяло нов парк за около 1 милион лева. Той е разположен до новостроящия се храм "Свети Дух".

След облагородяването му вече е предпочитано място за отдих от жителите и посетителите на Община Монтана. Паркът е разположен на площ от 16 дка. Има много фонтани, велоалея, 8000 квадрата зелени площи, за които е изградена самостоятелна поливна система. Живописно са разположени цветарниците, беседките, детската площадка. Паркът разполага с паркинг. Община Монтана ще продължи озеленяването му със средства на Общината.

Пълната реконструкция на булевард "Парта" и едноименния канал струва 2 милиона лева. Трикилометровото двупосочно трасе е едно от най-натоварените. Каналът разделя на града на две. С пари от общинската хазна над него ще бъдат монтирани допълнително още две пешеходни пътеки.

На 15 юли в сградата на Община Монтана се състоя заключителна пресконференция по проекта, на която присъстваха участниците по проекта, заинтересовани лица и медии.