Младежи в Берковица - с мисъл за бъдещето
Младежи в Берковица - с мисъл за бъдещето / netinfo
Стратегия за развитие на Берковица, внасят младежи в общинския съвет. Инициативата е по проект „Градове, облагодетелстващи младежта", финансиран от Програма ФАР „Развитие на гражданско общество". Проектът се изпълнява съвместно от Свободен младежки център – Видин и Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 – Монтана.

Проектът цели да подпомогне развитието на гражданското общество в малките градове като включи младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво; развитие на капацитета на младежките лидери от Берковица за активно участие в планирането на местното развитие, поставяне на младежките проблеми във фокуса на местната политика и разработване на младежка стратегия за развитие на община Берковица.