/ Община Враца
С публичен отчет кметът Калин Каменов отбеляза втората година от своя управленски мандат. Той посочи, че това е успешен период на инвестиции в инфраструктурата и образованието в Община Враца. Отчетът обхвана всички точки от управленската му програма, заложена в края на 2015 г.

В презентацията си Калин Каменов очерта постигнатите успехи по подобряване на инфраструктурата, както в града, така и в селата на Община Враца. За изминалата година, с подкрепа на Правителството, са възстановени 18 улици за 2 млн. лв във Враца. Нещо повече – благодарение на добрата комуникация с органите на изпълнителната власт, по проекта за Воден цикъл на града са напълно възстановени 27 улици и предстои възстановяването на още 9 пътни отсечки.

Кметът отбеляза и оказаната подкрепа за населените места на Враца, като за последната година са инвестирани 461 506 лв. от Капиталовата програма за ремонт на пътна инфраструктура по селата, на сгради и съоръжения. Сред четвъртокласната пътна мрежа е извършен ремонт на важни артерии като участъка Чирен-Девене-Три Кладенци и пътната отсечка между селата Мраморен и Голямо Пещене.

В отчета на втората година бяха отразени и инвестициите от страна на Агенция пътна инфраструктура, сред които 311 000 лв. за пътя между Горно Пещене-Тишевица-Вировско-Върбица, както и 13 млн. лв. за пътя до пещера Леденика.

В сферата на образованието бяха отчетени инвестиции в размер на 2 235 000 лв., повишен разходен стандарт за дете в детско заведение с 40 лв., добрата връзка с представителите на Врачанската митрополия, както и грижата за висшите учебни заведения чрез обновяването на материално-техническите им бази. За 2018 г. договорените средства са над 6 млн. лв., с които ще се обновят шест образователни институции в града. Включително две спортни зали.

В публичния отчет кметът Каменов определи 2017 г. като ключова по отношение на подобряване на икономическите условия в града. Като конкретни дейности бяха посочени – обновените шест улици в промишлените зони на града, подготвените 15 имота за закупуване или отдаване под наем, както и повишеният инвеститорски интерес. Проведено е и изследване на работната сила във Враца, което е изключително ценно в преговорите с бъдещи работодатели.

Отчетът
Община Враца


Каменов отбеляза и повишаването на доверието към местната власт, като доказателство за това са създадените онлайн платформи и групи за сигнали от гражданите. Анализ показва, че от 600 сигнали на гражданите, към момента са разрешени над 420 от експертите в общинската администрация.

В допълнение, кметът посочи и новият начин за провеждане на обществено обсъждане – изнесените приемни по селата, организираните срещи с представители на пенсионерските клубове, както и подкрепата оказана на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца.

Обновени са 11 жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност, а през 2018 г. предстои санирането на още 16 блока. Градоначалникът изтъкна, че към момента общината изпълнява 14 проекта за над 120 млн.лв. и допълни, че Враца има одобрена Инвестиционна програма на стойност над 23 млн. лв.

Освен година на инвестиции в инфраструктура и образование, местната власт отбеляза успех в някои иновативни политики за града. Сред тях ключово място беше отредено на звено „Инспекторат“, което за последната година има 200 получени сигнала, над 30 съставени актове и чрез ежедневните си акции, предотвратява нарушаването на общински наредби.

Като успешен пилотен модел за града се открои и преструктурирането на комуналното дружество „БКС“, благодарение на което новото Общинско предприятие разполага с 8 нови машини, актуализирана система за сметоизвозване, както и по-голяма ефективност. Посочвайки нововъведенията, Каменов не пропусна и промяната в Синята зона, благодарение на която дружеството ще генерира приходи в размер на 450 000 лв. до края на годината, разполага с репатриращ автомобил и ефективна система за контрол на нарушителите.

В сферата на културата, кметът на Община Враца отчете ръст на туристите, като посочи, че до края на годината броят на нощувките ще достигне рекордните 70 000. Катализатор за тези промени, Каменов откри в променения стил на реализиране на културните мероприятия – като Врачанския есенен панаир и иновативната за Враца – Северняшка сватба.

Отчетът
Община Враца

В публичния отчет бяха отразени дейностите в сферата на младежта и спорта, като специално внимание беше обърнато на новите младежки инициативи като „Якото място“, както и подобренията в спортната инфраструктура на града. Акцентира се върху ремонтираната закрита писта за лека атлетика и изграждащото се футболно игрище с изкуствена трева.

През 2018 г. предизвикателства пред местната власт в отделните секторни политики са – финансовите проблеми, свързани със санкции по Воден цикъл и проекта за пещера „Леденика“, недовършените участъци по водния проект в кв. "Бистрец", обновяването на градския транспорт и волейболната зала, както и предотвратяване на нерегламентираните средства, които се събират в детските градини за различни консумативи.

В края на своята презентация, кметът на Община Враца заяви, че изминалата година е катализатор за осъществяване на цялостната промяна в облика на града. Той изрази увереност, че със спазването на добра финансова политика и с подкрепата на държава, Враца ще продължи своя път на европейско развитие.

На публичния отчет присъстваха зам. областният управител Мирослав Комитски, общински съветници, директори на общински предприятия, граждани и медии.
 
 
Община Враца