Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи
Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи / снимка: Дарик Враца

Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Това се въвежда за пръв път тази година. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели.

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила  през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на следващия месец.

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2010 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2011 година. Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2011г., ползват 5% отстъпка.