Египетски лешояд се появи край Враца
Египетски лешояд се появи край Враца / netinfo

В Природен парк "Врачански Балкан" се появи египетски лешояд. Последната двойка на световнозастрашеният вид в района изчезна преди 3 години, като оттогава са виждани само скитащи единични птици.

На 25.06.2012 г. възрастен египетски леояд (Neophron percnopterus) без пръстени и крилометки е наблюдаван в група от четири маркирани белоглави лешояди на площадката за изкуствено подхранване край с. Долно Озирово, ПП Врачански Балкан.

Това е първото наблюдение на редкия вид на площадката, поддържана в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България".

"Надяваме се програмата за възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина да доведе и до подобряване на условията за много по-редкия и застрашен египетски лешояд. Появата на възрастна птица на площадката е изключително обнадеждаваща и екипът ще продължи да осигурява храна и следи за появата на нови птици", коментираха от ПП "Врачански Балкан".