Натоварено заседание на ОбС Враца
Натоварено заседание на ОбС Враца / Дарик Враца архив
Редовно и извънредно заседание на Общинския съвет ще се проведат в един ден във Враца. В 10 часа  започва редовното. В дневния ред са включени 26 точки, сред тях са разглеждане на допълнения и изменения на 5 наредби, гласуване на програмата за управление и разпореждане с общински имоти,  отчет за работата на общински съвет Враца.

От 16 ч. започва извънредното заседание на Съвета, на което ще се гласува бюджета на община Враца за 2018 година.