темида съд
темида съд / Thinkstock/Getty Images
18 търговски дела против МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца има образувани в Окръжен съд Враца. Исковете в тях са на обща стойност 3 105 971 лева.

елата са за неплатени сметки от здравното заведение за топлоенергия,  електроенергия и водоснабдяване, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. Исковете са предявени от „Топлофикация – Враца“ ЕАД, „Глобъл Систем Солюшън“ ООД,  „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Медекс“ ООД, „Про фармация“ ЕООД, „СИТИ“ ЕООД, „В и К“ ООД – Враца и „Медика кор“ ЕАД. 

12 от делата са приключили със съдебни актове, които са влезли в сила. По тези дела исковете са били уважени. Две дела се обжалват пред Апелативен съд – София. По едно съдът се е произнесъл с решение, за което тече срокът, в който може да бъде обжалвано пред възивната инстанция. По три от делата съдебното производство продължава.
 
Окръжен съд Враца