Димитър Ангелов отрича да е имало корупция в АЕЦ
Димитър Ангелов отрича да е имало корупция в АЕЦ / Дарик - архив

Бившият изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов днес излезе с официална позиция относно излезлите в публичното пространство информации за това, че имал офшорна фирма и относно сигналите за корупционни практики.

Писмото му гласи следното: "По повод тиражираните в публичното пространство твърдения на независимия депутат Георги Кадиев, че изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" има офшорна фирма и че срещу него е подаден сигнал за корупционни практики, бих желал да представя позицията си: Аз, Димитър Ангелов, не разполагам нито в момента, нито съм разполагал в миналото с фирма било то в България или в чужбина.

Разпространените в медиите копия от документи по никакъв начин не доказват собственост или наличие на участие в собствеността под каквато и да е форма на мое име. Това може да бъде установено от всеки, който направи съответната проверка.
Най-отговорно заявявам като директор на АЕЦ „Козлодуй" (в периода от септември 2014 г. до юли 2016 г. и в периода 2009 - 2010 г.), че твърденията за корупционни практики в атомната централа не отговарят на истината.

От досега извършваните в дружеството регулярни проверки от компетентните институции няма нито една с констатации за корупционни практики.
Потвърждавам, че в „АЕЦ Козлодуй" ЕАД стриктно се спазва действащото в Република България законодателство във всички сфери на дейност. Решенията, които се вземат във връзка с възлагането на обществени поръчки, предварително се одобряват от Съвета на директорите на дружеството и/или от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. Процедурите се провеждат в съответствие със Закона за обществените поръчки, при следване на принципите за публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция.

Като човек, чийто трудов път е свързан с българската атомна централа, категорично се противопоставям на опитите да бъде уронен нейният престиж чрез подобни несъответстващи на обективната действителност и без доказателства изказвания.
До последния ден, в който съм изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, а и след това, ще продължа да отстоявам градения с десетилетия заслужено висок авторитет на ядрените енергетици на България и на нашата атомна централа, включително и сред международната професионална общност."