Цената на земята във Врачанско по-ниска от тази в страната
Цената на земята във Врачанско по-ниска от тази в страната / Дарик архив

Средната цена на декар земя във врачанска област достигна 664 лева за декар през 2015 г. Това обявиха от Териториалното статистическо бюро във Враца. Тази цена е с 16.4 % по-ниска в сравнение с 2014 г. През миналата година средната цена на един декар земеделска земя в страната е 732 лв., или с 68 лв. по-висока от тази в област Враца. По този показател областта се нарежда на четвърто място в Северозападния регион след областите Плевен (762 лв/дка), Монтана (758 лв/дка) и Видин (671 лв/дка).

През 2015 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Барован - 800 лв. на декар, а най-ниска в община Мездра - 371 лв.на декар. Най-голямо намаление на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в община Хайредин с 38.9 %. Слабо увеличение са наблюдава в общините Роман - 15.6 % и Козлодуй с 9.6 %.

И при петте категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища се наблюдава намаление на цена на декар, като най-съществено е то при лозята.

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Враца достигна 39 лв., което нарежда областта на девето място в страната заедно с област Монтана. За страната тя е 42 лв. В сравнение с 2014 г. средната цена на рентата на един декар в областта не се променя.

През миналата година най-висока е цената за един декар арендувана земеделска земя в община Оряхово - 48 лв. Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в община Хайредин - с 31.0 %.