Бизнесът във Враца се запозна с проекти за конкурентноспособност
Бизнесът във Враца се запозна с проекти за конкурентноспособност / netinfo
Информационен ден по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. се проведе днес във Враца.

Представителите на бизнеса имаха възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по четирите процедури.

Водещ лектор беше Станимир Бързашки – директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма.