/ Община Враца
Служители на звено „Инспекторат“ към Община Враца съставиха акт на лице, нарушаващо Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца.

Санкционираха таксиметрови шофьори във Враца

Нарушителят е установен по време на разлепване на рекламни материали на нерегламентирани за това места на ул. „Петропавловска“ - ел. стълбове, жилищни блокове и гаражи. Проверките на експертите от звено „Инспекторат“, свързани с изпълнението на общинските наредби продължават.