Административен съд Враца остави в сила заповед на Директора на ОД на МВР

полиция
полиция / Снимка: Дарик, архив
Състав на Административен съд Враца се произнесе с решение по адм. дело № 351 по описа на съда за 2017 г., с което отхвърли жалбата на Ц.Д.Б. *** против Заповед № З69з-643/12.05.2017 г., издадена от Директора на ОД на МВР - Враца, в частта, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР временно е отстранен от длъжност.

За да постанови този резултат съдът е приел, че образуваното дисциплинарно производство е за нарушение, за което се предвижда дисциплинарно наказание „уволнение“ и наложената мярка „временно отстраняване от длъжност“ е гаранция че процедурата по събиране на доказателствата ще бъде проведена при точно спазване на нормативно установената за това рамка и обективната истина по казуса ще бъде установена по реда и със средствата, предвидени в закона.

Съдът е счел, че Заповедта е съобразена с нормата на чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Изложени са мотиви, че налагането на въпросната мярка не изисква вменените на лицето нарушения на служебната дисциплина да са еднозначно установени, посредством събирането на всички релевантни по отношение на тях доказателства, тъй като това не е възможно да бъде сторено в момента, в който се слага началото на дисциплинарното производство.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на страните.