/ Община Родопи
В община Видин е създадена необходимата организация за действия при зимни условия, отчитат от Общинския щаб за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.

Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство" отговаря за снегопочистването на пътната мрежа в град Видин и разполага с необходимата техника. При необходимост има възможност за мобилизиране на минимум 50 служители на предприятието за ръчно почистване на тротоари и места, където е невъзможно механизирано почистване, е отчетено на заседанието.

Община Варна осигурява 1,2 милиона лв. за зимното снегопочистване

Предстои обявяването на обществена поръчка на обща стойност 69 900 лв. (без ДДС) за определяне на фирми, които ще отговарят за снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа, както и на улиците в останалите населени места в общината.

Бедстващи възрастни хора, които нямат медицински показания и не се нуждаят от лечение могат да бъдат приемани в Центъра за временно настаняване, откъдето в първия работен ден уведомяват дирекция "Социално подпомагане" за изготвяне на съответната оценка на потребностите на лицето.
 
БТА