/ iStock/Getty Images
Със своя заповед от 29 ноември Областният управител Иво Атанасов обяви избора на председател на Общинския съвет във Видин за незаконосъобразен.

Областният управител връща за ново обсъждане Решение №4, взето с протокол № 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин, с което за председател на Общински съвет – Видин е избран Светослав Цветанов Славчев, се уточнява в документа, публикуван на официалния сайт на Областната администрация-Видин.

Четири дела са образувани във Видин във връзка с местните избори

След извършен обстоен преглед на направения избор и документите за това, са установени "съществени нарушения на материално правните и административно производствените правила“.

Уточнява се, че са допуснати множество нарушения-"налице е основателно съмнение по отношение наличието на изискуемият се брой легитимни гласове при повторното гласуване за избор на Председател на Общински съвет, един от членовете на комисията е подписал протокола с особено мнение, като в същото е посочено че друг от избраните трима членове на комисията не е присъствал при броенето на гласовете, както и че са налице белязани бюлетини, които следва да се обявят за недействителни.“

Областният управител, в заповедта си цитира и подадените до него две жалби - от общинските съветници на ПП ГЕРБ и от общинската съветничка Иванела Илиева, от Коалиция "БСП за България“, в които се посочват редица нарушения, нарушаване на тайната на вота, белязани бюлетини, вкл. и отправени към съветничката заплахи и препоръки как да се гласува.

В мотивите на заповедта на областният управител е посочено още, че " решението е прието и при липса на мотиви за вземане на същото. Изискването за мотивиране на административния акт е абсолютна предпоставка за неговата законосъобразност", се посочва още в мотивите на заповедта на областният управител.

Заповедта e изпратена на Председателя на Общински съвет – Видин за изпълнение на процедурата по чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Кмета на Община Видин за сведение.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила, съгласно чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се посочва в заповедта.

Това на практика означава, че към настоящия момент видинският общински съвет няма легитимно избран председател и предстои за трети път  общинските съветници да гласуват и си изберат, кой ще ги ръководи през следващите четири години.
Агенция "Фокус"