Започна археологическото лято в Никополис ад Иструм
Започна археологическото лято в Никополис ад Иструм / снимка: РИМ-В. Търново

За шести пореден път студентите от ІІ курс на специалност Археология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" провеждат своята археологическа практика в римския град Никополис ад Иструм. Около 15 човека три седмици ще прилагат наученото в университета на терен и ще усвояват тънкостите в професията „Археолог". Предходнта година те работиха на праисторическата селищна могила при Хотница и не се плашат от жегата, ранното ставане и физическия труд.

Проучванията на форума (площада) на Никополис са съсредоточени в една от големите обществени сгради. Тук ще бъдат разкрити и документирани няколко помещения, които ще допълнят известните данни и ще дадат още информация за вътрешната декорация на постройката. Очаква се да бъде открита и пещта, която е най-важната част от отоплителната система.

Извън крепостната стена на града ще се работи около много добре запазената водоразпределителна кула, от която по глинени тръби водата, идваща чак от Мусинската пещера, тръгва към различните квартали и сгади в Никополис. В България няма друго подобно съоръжение от римската епоха, което да е толкова добре запазено и проучено.

Разкопките се ръководят от доц. д-р Павлина Владкова и гл. ас. Иван Църов от Регионалния исторически музей и от проф. Иванка Дончева от ВТУ.