/ netinfo
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 организира в Свищов информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.

ОИЦ започва серия от информационни събития в региона (ПРОГРАМА)

Като ръководител на Управляващия орган на ОПРР заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще присъства на информационния ден в Свищов и заедно с експерти от регионалното министерство, Министерството на културата и Министерството на туризма ще представят възможностите за финансиране по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

Община Свищов ще вземе участие в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините

Организираната среща със свищовската общественост ще се проведе на 20 ноември, вторник от 12:00 часа, в Зала 1 на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2.