Връщат старото корито на р. Веселина край с. Миндя
Връщат старото корито на р. Веселина край с. Миндя / netinfo
Екологичен проект, първият подобен за България, ще възстанови старото корито на р. Веселина в територията на землището на с. Миндя. Проектът се реализира от община Велико Търново и Дунавско-карпатска програма, България. Партньори са кметството на село Миндя, Ловно-рибарската дружина на селото и Басейнова дирекция Дунавски район.
Целта на проекта е да се възстанови река Веселина като така ще се подобри екологичното състояние на изолираното старо корито на водния басейн. Предвижда се да се подобрят условията за развитие на флората и фауната; да се оптимизира нивото на подпочвените води и да се намали въздействието на засушаването и наводненията върху земеделските площи. Различни технически мероприятия ще намалят ерозията. Очаква се да се възстанови биологичното разнообразие в изолираното старо корито.
По проекта ще бъде възстановена хидравличната връзка между реката и старото корито и меандъра.
Част от водното количество на река Веселина ще се пренасочи през старото корито като се запази новото, както и съществуващите диги и други хидротехнически съоръжения. Запазва се пътната връзка със земите, които са разположени западно от меандъра. Неговият изход е в участък, където няма защитни диги, но прехода там ще се осъществява чрез брод.
Идеята за възстановяване на старото корито на р. Веселина в територията на землището на с. Миндя се ражда по време на лов за фазани, разказва секретарят на местната ловно-рибарска дружинка - 80-годишният Иван Атанасов. Повече чуйте в прикачения файл.
Проектът ще бъде завършен през март следващата година. Общата му стойност е 130000 лева.