/ netinfo
На заседание, проведено на 06 ноември, с Протокол № 4/06 ноември, Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобри проект за БФП на Община Свищов в размер на 4 млн. лв.

Генчо Генчев ще отчете дейността си през третата година от мандат 2015-2019

Проектът „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, Община Свищов, м. Ненова шатра“ е от изключителна важност за Общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда. УС на ПУДООС взе това решение за община Свищов, във връзка с представен проект за рекултивация на депо с прекратена експлоатация.

Правителството отпусна 5000 лв. за паметника на „33-ти Свищовски полк“ в Свищов 

Благодарение на своята активност и преодолените трудности във връзка с процедурата на ОВОС, община Свищов ще реализира пореден проект от голямо значение за района. Осигурените средствата ще бъдат използвани за изпълнение на техническата рекултивация на депото, а задължение на общината ще бъде финансирането на тригодишната биологична рекултивация.

В Свищов ще представят възможностите за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Пред община Свищов предстои избор на фирма, която в най-кратки срокове да изпълни дейностите по проекта, свързани със закриване и рекултивация на сметището.