Търновски съдия с награда за медиация
Търновски съдия с награда за медиация / netinfo

Председателят на Великотърновски окръжен съд съдия Даниел Минов ще получи сертификат за принос в развитието на алтернативните методи за решаване на съдебни спорове.  Документът ще бъде връчен в София на Заключителна партньорска среща, организирана по Проект за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие. На срещата ще присъства посланикът на САЩ у нас Джон Байърли. Проектът за реформа в търговското право се реализира от три години и съдейства  в изготвянето и приемането на Закон за търговския регистър, популяризирането и развитието на търговската медиация, създаването на устойчиви обучителни програми по търговско право и въвеждане на частното съдебно изпълнение.