Събраха повече пари от общински жилища в Свищов
Събраха повече пари от общински жилища в Свищов / снимка: Община Свищов

278 наематели са настанени в общински жилища в Свищов. 177 са апартаментите, 30 са къщите и 63 - бараките. С цел запазване и подобряване ритмичността на плащане от страна на наемателите, които са предимно социално слаби семейства и безработни, на длъжниците своевременно са изпращани покани за доброволно плащане, като за първото полугодие са изпратени повече от 78 такива покани.

Издирвани са работещите членове в семействата за заплащане на наемите чрез удръжка от заплатите им. В резултат на това начислението за месечен наем на жилищата от общинския жилищен фонд за юни е в размер на 11 755,70 лева, а събраната сума е 12 252 лева.

Подадените молби-декларации за настаняване в общински жилища към момента са 140. От началото на годината в общински жилища са настанени девет семейства. В същото време три имота са продадени на своите наематели, а в ход е процедурата за продажба на още три, съобщават от краудунавската администрация.