/ iStock/Getty Images
Стартира изграждането на преносния газопровод до град Свищов, съобщиха от Общината. Днес е определен изпълнителят на договора за обществената поръчка.

Изпълнението на обекта е възложено на ДЗЗД "Преносен газопровод - Свищов" от "Булгартрансгаз" ЕАД, а процесът по изграждане и въвеждане в експлоатация се предвижда да приключи до края на месец октомври.

Строителните дейности започват едновременно от двете страни на трасето, като разстоянието от Павликени до газовата разпределителната станция в местността "Ненова шатра" в Свищов е 42 километра.