Спря изтичането на вредни газове от фуражен цех на птицеферма
Спря изтичането на вредни газове от фуражен цех на птицеферма / netinfo
Преустановено е отделянето на вредни газове след инцидент в силоз на фуражния цех на “Хайпро България” ООД, Павликени. Измерените стойности на амоняк и циановодород в най-високата част на силоза са под допустимите норми.
Вероятна причина за отделящите се газове е започналата безкислородна ферментация в резултат на неправилното съхранение на 12 тона слънчогледово кюспе и 1 тон слънчогледов шрот.
Сигналът за отделяне на задушлив газ от силоза на птицефермата, която се намира на 2 км. източно от гр. Павликени, е получен в РИОСВ – Велико Търново вчера. Веднага е организирана съвместна проверка с Гражданска защита и Регионалната екоинспекция. Установено е, че газът се усеща само в зоната на фуражния цех, който е на 150 м. от производствените халета и административната сграда.
Незабавно са предприети действия от РСПБЗН – Павликени и представители на фирмата за изпразването на силоза и изваждане на съдържанието му в съдове на открито с цел преустановяване на анаеробната реакция и отделящите се газове.