Сменят статута на ПГС Колю Фичето от държавна в общинска
Сменят статута на ПГС Колю Фичето от държавна в общинска / netinfo
С пълно мнозинство великотърновските общински съветници подкрепиха предложението на кмета на Велико Търново д- р Румен Рашев, да бъде променен статута и начина на финансиране на Професионалната гимназия по сградостроителство “Колю Фичето”. Съветниците възложиха на градоначалника до 31 май тази година да внесе мотивирано предложение до министъра на образованието и науката, училището да премине от държавно с финансиране от държавния бюджет, чрез Министерството на образованието, в общинско с финансиране от общинските бюджети.
Решението е в следствие от направеното предложение на началника на Регионалния инспекторат по образованието Зоя Комитова за закриване на гимназията и преместване на учениците в друго училище. ПГС “Колю Фичето” е създадена през 1954 година и е подготвило до сега 2500 квалифицирани кадри в областта на строителството. В момента в него учат 169 ученици в 10 паралелки.