Шест минерални извора в областта в списъка на МОСВ за стопанисване
Шест минерални извора в областта в списъка на МОСВ за стопанисване / Dariknews.bg

Министърът на околнтата среда и води Нона Караджова одобри списък на находищата на минерални води, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25-годишен срок. За Великотърновска област одобрените минерални извори се намират в селата Вонеща вода и Ресен в община Велико Търново, Обединение и Полски Тръмбеш в община Полски Тръмбеш, село Овча могила и Свищов в община Свищов. 

Кметовете на общините могат да поискат да стопанисват находища на минерални води, които се намират на тяхна територия до 31 януари догодина. Те могат да бъдат предоставени на общините в 14 дневен срок с решение на министъра.

Общините сами ще преценяват дали да отдават находищата на концесия за бутилиране, дали да развиват балнеология или спа-туризъм. Местните парламенти ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане.

Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.