Ресурсен център разработва проекти за кандидатстване по еврофондовете
Ресурсен център разработва проекти за кандидатстване по еврофондовете / netinfo
Ресурсен център за партньорство между България и Румъния ще бъде разкрит в рамките на съвместен между двете държави проект.
Финансирането е по програма ФАР 2005 Трансгранично сътрудничество. Бюджетът е близо 59 000 евро, а проектът ще се реализира до месец септември следващата година.
В центъра ще се създават екипи, които ще разработват проекти в различни области и ще кандидатстват за финансиране от структурните фондове. Трансграничното сътрудничество ще подпомага интеграцията между общностите в румънската област Телеорман и българската В. Търново, уточни Сурин Сверле – партньор от румънска страна. Повече чуйте в прикачения файл.
Партньори по проекта от румънска страна са община Александрия, кметството на град Зимнич и асоциациите за малки и средни предприятия и на млекопреработвателите. Българските партньори по проекта са Института за научни изследвания към Стопанска академия, община Свищов и Центъра за регионална интеграция и развитие.