/ Снимка: Дарик
Окръжна Прокуратура-Велико Търново прие за наблюдение и контрол досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 219, ал.1 от НК за извършена безстопанственост в особено големи размери на „ВиК Свищов“ ЕАД.

Фактически е установено, че длъжностни лица в състава на „ВиК Свищов“ ЕАД през продължителен период от време (01 януари 2006 г. - 31 декември 2014 г.) са проявили бездействие за събиране на множество вземания на дружеството в общ размер на 229 230.27 лв., вследствие на което е настъпила погасителна давност на платците и е причинена значителна щета на дружеството в същия размер.

Постановено е приемането за наблюдение и контрол в ОП-Велико Търново ДП № 459/2017 г. по описа на РУ на МВР-Свищов, преписка №690/ 2017 г. по описа на РП-Свищов, с оглед данни за извършено престъпление по чл. 219, ал. 1 от НК.