/ Община Велико Търново
Проектът за патронажна грижа във Велико Търново и общината се разширява и ще обхване близо 300 нови потребители от целевите групи. Това става възможно, след като Общината и Министерството на труда и социалната политика сключиха допълнително споразумение към договора за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Община Велико Търново разкрива телефонни линии за психологическа подкрепа

Потребители на патронажната грижа могат да бъдат хора на възраст над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица под карантина, самотни родители с едно или повече деца на възраст до 12 години.

Подпомагането ще включва доставка на хранителни продукти, стоки от първа необходимост, лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги.

Тези услуги ще се извършват със средства на потребителите. Безплатни са доставките и логистиката, които ще се предоставят от социални асистенти. Дейностите по новия компонент са в синхрон с мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на физическа изолация и ограничаване на контактите между хората.

Подкрепени ще бъдат хората, които са застрашени в най-голяма степен от вирусното заболяване COVID-19, чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Над 50 км улици на ден се дезинфекцират във Велико Търново

Проектните дейности са със срок до 31 декември 2020 г. Осигуреното финансиране за разширяването на патронажната грижа е в размер на 470 хиляди лева, 85% от които са чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Хората, които попадат в обхвата на целевите групи и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да заявят своето желание на телефон 062/61-92-20 - Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

На същия телефон или на този адрес, желаещите да кандидатстват за длъжността социален асистент могат да получат цялата необходима информация за процедурата. Поетапно с тях ще бъдат сключвани трудови договори според броя и заявките на потребителите.