Проект за половин милион лева стимулира млади учени
Проект за половин милион лева стимулира млади учени / DarikNews.bg
Проект за половин милион лева стимулира млади учени
48334
Проект за половин милион лева стимулира млади учени
Проект за половин милион лева стимулира млади учени
  • Проект за половин милион лева стимулира млади учени
  • Проект за половин милион лева стимулира млади учени

567 542 лева е стойността на приключилия съвместен проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", в който се включиха седем висши училища и Института по компютърни и комуникационни система при БАН. Водеща бе катедра "Компютърни системи и технологии" във Великотърновския университет.

Проектът бе в подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки, информира доц. Георги Тодоров от ВТУ, който е негов ръководител.

62 бенефициенти са получили в рамките на две години по 3 600 лева за участие в научни конференции, финансиране на изследвания и подготовка за защита на дисертации. Младите учени, университетите и институтутът са били абонирани  за водещите издания в областта на компютърните науки, участвали са в обучения и кръгли маси. Освен това за всички партньори е закупен специализиран софтуер за провеждане на изследвания и компютърна техника.

Повече за проекта и резултатите от него чуйте от доц. Тодоров в първия звуков файл.

Сред най- активните участници от средите на младите учени е била Галина Иванова, която ръководи докторантите в Русенския университет. С какво и е помогнал проектът и докъде и стигнала работата по създаване на виртуален портал за обучение  на студенти и докторанти, чуйте във втория звуков файл.