Продължава кандидатстването за саниране на жилищни сгради
Продължава кандидатстването за саниране на жилищни сгради / DarikNews.bg, архив

Продължава приемът на заявления за включване в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект на МРРБ „Енергийно обновяване на  българските домове". Кандидатстването стартира в началото на юли, напомнят от Община Велико Търново.

Информация по проекта и заявления за кандидатстване може да получите в общинска администрация - стая 519, тел.062/ 619 233 и в областния информационен център на бул."България" №24, тел.062/ 620 075.

Проектът „Енергийно обновяване на българските домове" дава възможност собствениците им да ги санират, като държавата поема до 50% от всички разходи. Напълно се покриват разходите за енергийното обследване и консултантската дейност.

Сградите, които ще кандидатстват, трябва да са на три или повече етажа, да имат обособени шест или повече самостоятелни обекта и най-малко 60% от тях да са отредени за жилищна площ. Могат да кандидатстват панелни и монолитни щилищни сгради,  проектирането на които е започнало преди 1999 г.