първокласници
първокласници / netinfo
На 15 октомври 2017 година приключи приемът на заявления-декларации за еднократна целева помощ на първокласници. През тази 2017/2018 учебна година са подадени 1230 заявления-декларации, което е със 135 по-малко от предходната 2016/2017 учебна година. Тогава броят на подадените заявления е бил 1365, като от тях 1342 за отпускане и 23 за отказ.

Еднократната целева помощ през предходната 2016/2017 година е била за 1363 деца на обща стойност 340 750 лева. Целевата помощ за първокласници по реда на Закона за семейните помощи за деца е 250 лева.

Общият брой подадени заявления-декларации в област Велко Търново е 1230, а общият брой издадени заповеди за отпускане са 1169. Заповедите за отказ са 51, а броят на декларациите, които са в процес на обработка е 10.