Приемат заявления за квотата на събиране и изкупуване на лечебни растения
Приемат заявления за квотата на събиране и изкупуване на лечебни растения / netinfo
Започна приемането на заявления за количествата за събиране и изкупуване на билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за Великотърновска и Габровска област за 2008 г. Заявленията трябва да бъдат представени в Регионалната екоинспекция до края на тази календарна година. Към документите се изисква отчет какви и колко лечебни растения под специален режим са изкупени през годината, и какво количество се заявява през 2008-ма.
В началото на всяка година се извършва разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. В тази категория влизат видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция към намаляване. Ежегодно министърът на околната среда и водите издава заповед, в която изрично се посочва за всяка област какво количество от тези билки може да бъде изкупено и за кои събирането от естествени находища е забранено. След като бъде издадена заповедта, се извършва и разпределението.
На територията, контролирана от РИОСВ – Велико Търново, през 2007 г. беше разрешено събирането от естествените находища на лечебните растения под специалния режим на опазване и ползване - червен божур - цвят, зърнастец - кори, лечебна иглика - цвят и корен, лазаркиня - стрък, лудо биле - лист и корен, лечебен ранилист - корен, решетка - корен, шапиче и тлъстига - стрък.
Със заповед на министъра на околната среда и водите изрично се забрани за територията на цялата страна събирането от естествените находища на бенедектински трън /пресечка/, волски език, пролетен горицвет, лечебна дилянка /валериана/, бодлив залист /популярен като бодлив чемшир/, момина сълза, бял оман, бял риган, лечебна ружа.