Обучават детски учители за правата на детето
Обучават детски учители за правата на детето / Европейски информационен център

Над 200 детски учители от Великотърновска област ще участват в тренинг -  обучения по темата „Правата на детето и използване на методиката на образователния театър”. Съорганизатори на обучителния рейд са Европейският информационен център във В. Търново, Регионалният инспекторат по образование и общинските администрации. В пет общински центъра на детските учители ще бъде представена методиката на образователния театър, спецификата на неговото използване с малки деца, стъпки и етапи на прилагане. В рамките на обучението ще се представят и различни житейски казуси, свързани с правата на детето.
Областният обучителен рейд стартира в събота в Полски Тръмбеш с участието на 27 учители от всички 8 детски градини и филиали в Общината, под методическото ръководство на доц. Даниела Тасевска. Конкретният житейски казус, разигран от самите участници, бе свързан с религиозната толерантност. Три открити практики ще се проведат още на територията на община Полски Тръмбеш, като част от подготовката за провеждането на общинска конференция, посветена на 130 години от предучищното образование.