Общинският съвет решава промени в транспортната схема на В. Търново
Общинският съвет решава промени в транспортната схема на В. Търново / netinfo
Графикът на заседанията си през втората половина на 2008 г. ще приеме Великотърновският общински съвет на днешното си двайсет и трето заседание, което започва в 9 часа. Местният парламент ще гласува още промени в бюджета, в транспортната схема и Наредба за дейността на детската млечна кухня във В. Търново, закупуване на анестизиологичен апарат за онкологичния диспансер, както и проекти за реформиране на домовете за деца в Старата столица и Балван.
Съветниците ще решават още дали да бъде обявен за продажба недвижим имот, общинска собственост, граничещ с парка на улица „Никола Габровски” и закупени около 300 квадратни метра от реституираната част на сградата на Общината на цена 1700 евро квадратния метър. Дневният ред на днешната сесия на Местния парламент включва 23 точки..