Модерна екологична инициатива въвежда община В.Търново
Модерна екологична инициатива въвежда община В.Търново / netinfo

Община Велико Търново е първата в страната, която започва компостиране на биоразградими отпадъци. Закупени са 6 контейнера за компостиране, които ще бъдат поставени в парковете на града. В тях ще се събират окосената трева и падналите през есента листа от дърветата.

След престоя им в контейнерите, при определени условия и добавка на ензими, биологичните отпадъчни материали се превръщат в компост, подходящ за подсилване на почвата. Компостерите имат вместимост 900 литра и са с единична цена 372 лева.

Чрез компостирането се намалява значително обемът на отпадъците, отделяни от парковете и депонирани на сметището, намалява се рискът от самозапалване на сметището и се намаляват разходите за събиране и извозване на отпадъците, обясняват от отдел „Екология” на общината.

Вторият етап от проекта за максимално ефективно и екологично оползотворяване на биологично разградимите отпадъци от парковете предвижда закупуването на специална техника, която раздробява отрязаните сухи клони от дърветата в парковете и ги прави част от общият компостен материал.

Пилотното реализиране на проекта има за цел да проучи интереса, нагласите на гражданите и евентуалното им желание да участват в процеса на събиране и компостиране на биологично разградими отпадъци, отделяни от домакинствата и дворните им места.

Компостирането на биоразградими отпадъци е популярна практика от десетилетия в големите градове в Европа и САЩ и съвсем нова за България.