Изменения в правилника на ВТУ ще приемат на Общо събрание
Изменения в правилника на ВТУ ще приемат на Общо събрание / netinfo
Изменения в Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ще бъдат направени на общо събрание на висшето училище. То ще започне от 10 часа в Аулата на Университета.

На общото събрание ще бъде изслушан годишен доклад на ректора и годишен отчет за дейността на Контролния съвет.