Искат над 1 млн. лв. от Световната банка за ремонт на сграда във Велико Търново
Искат над 1 млн. лв. от Световната банка за ремонт на сграда във Велико Търново / Дарик В. Търново

Центровете за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция вече се ръководят от Европейският информационен център във Велико Търново съвместно с Международна социална служба. До момента двата центъра бяха част от дейностите на Община Велико Търново, съобщи директорът на ЕИЦ Теодора Калейнска.

Съвместно с Дирекция Социални дейности към Общината се разработва проект пред Световна банка, по програма „Социално включване" за ремонт на покрива на бившия пионерски дом във Велико Търново, където се помещават центровете.

Предвижда се по проекта да бъдат разширени и социалните услуги. Там ще бъдат организирани училища за бременни и родители, ще се оборудва зала за арттерапия, ще се работи активно със семейства с деца в риск и ще се правят тренинги. Сумата, за която се кандидатства през Световната банка е 1,1 млн. лева, като крайният срок за предаване на проекта е 30 януари.