Информационен ден разяснява как се кандидатства за европари
Информационен ден разяснява как се кандидатства за европари / netinfo

 

На информационен ден по Оперативна програма „Конкурентоспособност" представители на бизнеса ще имат възможност да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Това са процедурите за покриване на международно признати стандарти, за предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение, за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологични паркове и за клъстери.

Информационният ден ще се проведе в хотел Арена. Той е организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.