Гимназията по туризъм е училището посланик на ЕП от Велико Търново
Гимназията по туризъм е училището посланик на ЕП от Велико Търново / netinfo
Над 140 училища са подали кандидатурите си до 29 септември 2017 г., желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. 30 са избраните училища - профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии.  Журиращите са  представители на Информационното бюро на ЕП в България. 

Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред.  Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Основните критерии при избора на участниците са били мотивацията на кандидатстващите учители, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. 

Училището посланик на ЕП от Велико Търново е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“.  Мотивацията за участие в програмата е на инж. Славка Проданова.  Това е училището, което се класира на първо място в Регионалното състезание по програма ЕВРОСКОЛА, изпреварвайки 11 училища от 4 области през ноември 2016. 

Това, което предстои по Програмата е провеждането на встъпителен семинар за учители, който ще се проведе през месец ноември. В началото на 2018 г. ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнение заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и други.

Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.