Ден на биологичното разнообразие в РИОСВ
Ден на биологичното разнообразие в РИОСВ / netinfo
Беседа за защитените региони в областта организира с ученици от ОУ „Бачо Киро” Регионалната екоинспекция във Велико Търново. Поводът е 22 май - международният ден на биологичното разнообразие. Тази година мотото е “Климатичните промени и биологично разнообразие”.
На територията на инспекцията, която обхваща областите Велико Търново и Габрово, има 1 резерват, 1 природен парк, 11 защитени местности и 8 природни забележителности.
Биологичното разнообразие на територията на страната - има 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, 27 000 вида насекоми и други безгръбначни. Защитените територии в България са 866. Сред тях има 3 национални парка, 90 резервата и 352 природни забележителности.
Международният ден на биологичното разнообразие се чества от 2001 г. съгласно резолюция 55/201 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2000 г. в деня на приемането /1992/ на Международната конвенция за биологичното разнообразие. Документът е подписан на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро и влиза в сила на 29 декември 1993 г.
От 1995 г. до 2000 г. деня се е отбелязвал на 29 декември съгласно резолюция 29/119 на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. в деня на влизане в сила на конвенцията.