Деца от различни общности обхванаха по проект Танцуваме, играем и учим заедно
Деца от различни общности обхванаха по проект Танцуваме, играем и учим заедно / Община Г. Оряховица

С голям успех приключи проектът на Община Горна Оряховица „Танцуваме, играем и учим заедно”. Резултатите от дейностите бяха оповестени на заключителна пресконференция в която участваха екипът на проекта и заместник-кметът Йорданка Кушева. В реализирането на проекта Общината си партнира с ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, СДГ „Детски свят”, ЦДГ „Асен Разцветников” в Драганово и ОУ „Отец Паисий” в Писарево. Проектът стартира на 8 април 2013 г. и е на стойност 157 хил. лв. Реализира се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Основната му цел бе да подпомогне равния достъп до образование и процеса на интеграция на децата от етническите малцинства в Общината.

148 деца от българската, ромската, турската и влашката общности бяха обхванати по проекта. 30 преподаватели бяха обучени от специалисти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за работа в мултикултурна среда

При голям интерес преминаха тренингите с родителите на децата. Контактът с тях бе установен със съдействието на медиатори от общността. „Успяхме да разбием много стереотипи по отношение на училището и образованието като цяло. Родителите разбраха, че училището е загрижено за децата им”, сподели ръководителят на проекта Криси Аврамова.

В рамките на проекта основно с родителите бяха проведени и здравни беседи с акцент превенцията срещу ранните бракове и отпадането на децата от училище по тази причина, както и формиране на трайни хигиенни навици у децата.

„В рамките на проекта, създадохме 13 клуба, в които деца от четирите образователни институции разбраха как могат да опазват културата си – и своята, и тази на различния от тях”, разказа още Криси Аврамова. По думите й деца и родители са разбрали и друго, че училището е привлекателно място, което дава много за развитието на обществото. „Целта ни бе да съхраним културата и традициите на етносите, да формираме чувство за толерантност към другия, а децата да посещават редовно училище и успяхме”, добави Криси Аврамова.

По проекта бе подобрена и вътрешната среда в четирите образователни заведения. В ОУ „Св. Паисий Хилендарски” например бе оборудван нов компютърен кабинет, в който на разположение на децата вече са 11 работни места. Оборудвана бе и обучителна зала с мултимедия, маси и столове в СДГ „Детски свят”, осигурени бяха интерактивна дъска за училището в Писарево и музикална уредба за детската градина в Драганово. Закупени бяха носии, които ще бъдат ползвани и в бъдеще в училищата и детските градини. В дните на отворени врати, партньорите си гостувахме взаимно и споделихме общи проблеми. Финалът на проекта бе големият концерт в зала №1 на Общината, който премина при изключителен успех.

„Изключително съм благодарна за мотивираността, ангажираността и сплотеността на екипа и на всички партньори. Те вдъхнаха живот на проекта. Педагози, родители и деца твориха обич, създадоха атмосфера на толерантност, получиха знания, уважиха стоящия до тях. Всички те се обучаваха един-други. Педагозите придобиха по-съвременен поглед върху актуални методи на обучение, а децата дадоха урок по толерантност, ”,  коментира заместник-кметът Йорданка Кушева.